خرید لباس ورزشی دستپخت بد زن، دليل جدايی زوج جوان

«شوهرم مدام از نحوه  درست کردن غذاهاي من ايراد مي گيرد و علاقه دارد دستپختم همانند مادرش باشد. زيرا مادرش غذاها را بسيار چرب درست مي کند». اين اظهارات زني است که در دادگاه خانواده خواهان طلاق است.به گزارش ايسنا، زني در دادگاه خانواده حضور يافت و درخواست طلاق خود را به قاضي دادگاه ارائه کرد و خطاب به قاضي دادگاه گفت: چهار سال قبل همسرم به دليل سرعت زياد با من تصادف کرد و همان تصادف باعث آشنايي مان شد و سال 87 زندگي مشترک مان را با يکديگر شروع کرديم. وي ادامه داد: همسرم در خانواده اي بزرگ شده است که همگي خوش اشتها» هستند و به نحوه درست کردن غذاها اهميت بسياري مي دهند و غير از دستپخت خانم هاي خانواده شان، دستپخت ديگري را قبول ندارد. زن جوان که 26 ساله بود، با بيان اينکه شوهرم همانند خانواده اش دستپخت من را قبول ندارد، افزود: از روزهاي اول زندگي مان شوهرم به دستپخت من ايراد مي گرفت و اين ايرادها بعد از سه سال زندگي مشترک همچنان ادامه دارد، من هميشه با ذوق و سليقه خاصي غذاي مورد علاقه او را درست مي کردم اما او هميشه گله مند بود و هيچ گاه نشد از من به دليل زحمت هايم تشکر کند. وي خاطرنشان کرد: مادر شوهرم غذا را بسيار پرچرب درست مي کند و من معتقدم که غذاي پرچرب براي سلامتي بسيار ضرر دارد، اما همسرم از من مي خواهد که نحوه درست کردن غذاهايم همانند مادرش شود، زيرا علاقه دارد غذا پرچرب باشد. در ادامه جلسه دادگاه، شوهر اين زن گفت: اينکه من از همسرم بخواهم تلاش کند تا دستپختش بهتر شود، چه ايرادي دارد که به اين دليل درخواست طلاق داده است؟ همسرم توقع دارد هيچ وقت از او ايراد نگيرم و هميشه کارهاي او را تحسين کنم. همسرم فرد انتقادپذيري نيست و نمي خواهد اين مشکلش را برطرف کند. اين مرد جوان که 30 سال داشت، با بيان اينکه «دستپخت همسرم بسيار بد است و من در خانواده اي بزرگ شده ام که تمامي زن هاي آن به دستپخت خود اهميت بسياري مي دهند»، اظهارکرد: هرگاه مادرم سعي مي کند نحوه درست کردن غذاهاي مختلف را به همسرم ياد بدهد، او عصباني مي شود و با مادرم برخورد شديدي مي کند و اين دلسوزي هاي او را دخالت مي نامد. در ادامه زن جوان در پاسخ به اظهارات شوهرش بيان کرد: شوهرم هميشه به من توهين و من را مسخره مي کند، من ديگر تحمل رفتارهاي همسرم را ندارم. اگر او علاقه دارد دستپخت همسرش همانند مادرش باشد، مي توانست هيچ وقت ازدواج نکند و تا آخر عمر از دستپخت مادرش لذت مي برد. زن جوان در پايان صحبت هايش گفت: من نمي توانم با مردي که فقط به نحوه غذا درست کردن اهميت مي دهد زندگي کنم و در ازاي حکم طلاق، مهريه 707 سکه اي خود را مي بخشم. قاضي دادگاه بعد از شنيدن اظهارات طرفين حکمي مبني بر طلاق صادر نکرد و از زوج جوان خواست که به زندگي مشترک خود ادامه دهند و بهانه هاي کوچک را عامل جدايي نکنند.