خرید لباس ورزشی خلاف شرع شدن تظاهرات در عربستان!

دولت عربستان، هرگونه تظاهرات در اين كشور را خلاف شرع اعلام كرد.به گزارش شبكه العالم، سخنگوي وزارت كشور عربستان گفت: تظاهرات در اين كشور ممنوع و مخالف شريعت اسلامي است. وي افزود: نيروهاي امنيتي اختيارات كامل دارند براي جلوگيري از تظاهرات همه تدابير لازم را اتخاذ كنند. خبرگزاري رسمي عربستان، به نقل از اين سخنگو افزود، هر نوع تظاهرات، راهپيمايي و تجمع و دعوت به آنها ممنوع است، زيرا با اصول شريعت اسلامي و نيز ارزشها و سنت‌هاي جامعه عربستان تناقض دارد. وي ادامه داد، عده‌اي تلاش مي‌كنند با دور زدن قوانين و دستورات به اهداف نامشروع خود برسند.