خرید لباس ورزشی خطر نفوذ صهيونيسم در منطقه قفقاز

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:خبرگزاري‌هاي غربي با خوشحالي، از انعقاد قرارداد معامله كلان تسليحاتي جمهوري آذربايجان با رژيم صهيونيستي به ارزش يك ميليارد و ششصد ميليون دلار، كه براي اين كشور كوچك آسياي ميانه رقم بزرگي محسوب مي‌شود، خبر داده و آن را گام ديگر اسرائيل به سوي مرزهاي ايران تفسير كردند.اين قرارداد تحريك آميز شامل فروش هواپيماي جاسوسي بدون سرنشين، سيستم‌هاي ضد هوائي و دفاع موشكي است كه همزمان با مواضع ضد ايراني برخي سياستمداران جمهوري آذربايجان و ايجاد تنش در روابط باكو و تهران مي‌تواند به موضوع قابل تأمل و بحث انگيزي تبديل شود. اين اقدام تسليحاتي، طبعاً در كنار ترور دانشجويان هسته‌اي ايران توسط عوامل وابسته به موساد و فرار آنها به باكو و پناه گرفتن تروريست‌ها در جمهوري آذربايجان به همراه فعاليت‌هاي گسترده جاسوسي و اطلاعاتي صهيونيست‌ها در آنسوي مرزهاي شمالي ايران مي‌تواند موجب تحريك و برانگيختگي همسايگان باكو شده و ناگزير به اين تحليل سوق داده شوند كه دولت جمهوري آذربايجان براي ماندن بر قدرت و مقابله با ملت، متوسل به صهيونيستها شده و اين كشور اسلامي را به پايگاهي براي اسرائيل در منطقه تبديل كرده است.ادامه اين وضعيت قطعاً مردم آذربايجان و همسايگان اين كشور را به سمت و سويي خواهد كشاند كه براي حفظ منافع خود دست به اقداماتي بزنند. هر چند رئيس سابق سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي (موساد) در پي انتشار خبر انعقاد اين قرارداد تسليحاتي بزرگ كه نشان از عمق روابط استراتژيك باكو و رژيم صهيونيستي دارد، سعي كرده بود همزماني انجام اين معامله را با تنش در روابط باكو و تهران تصادفي قلمداد كند ولي اظهارات ديگر او كه گفته بود “اسرائيل، آزادانه به همپيمانان خود سلاح مي‌فروشد و اگر چنين اقدامي، در چارچوب ايجاد مشكل براي ايران باشد، اتفاق خوبي است كه ما از آن استقبال مي‌كنيم” نشان از فعل و انفعال‌هاي پشت پرده لابي صهيونيستي در اين ماجرا دارد.صرفنظر از موضوع اين قرارداد تسليحاتي كه مي‌تواند تكميل كننده حضور ديپلماتيك و نفوذ گسترده سياسي، اقتصادي و اطلاعاتي باكو و تل آويو در سالهاي اخير و حلقه پاياني اين زنجيره منحوس باشد، نگاه استراتژيك صهيونيست‌ها به توسعه حوزه نفوذ خود در جمهوري آذربايجان همان چيزي است كه رژيم صهيونيستي پس از فروپاشي كمونيسم و با افتتاح سفارتخانه خود در باكو آن را دنبال كرده و جمهوري آذربايجان را در عمق اهداف استراتژيك خود جاي داده است.گام‌هايي كه رژيم صهيونيستي در باكو طي سالهاي اخير و در غياب حضور هدفدار و فعال جمهوري اسلامي ايران در قفقاز و آسياي ميانه برداشته و امروز به نقطه اشراف بر شاهرگ‌هاي حياتي جمهوري آذربايجان و حضور نظامي در مرزهاي ايران رسيده، چيزي نيست كه صهيونيست‌ها يك شبه به آن رسيده باشند بلكه حاصل اقدامات گسترده و نفوذي‌هاي بسياري است كه با طراحي‌هاي مختلف موساد در چند پرده و لايه انجام شده است.1 – با توجه به موقعيت استراتژيك جمهوري آذربايجان و همسايگي اين كشور با جمهوري اسلامي ايران و دروازه ورود به قفقاز و آسياي ميانه و برخورداري از ذخاير غني نفتي، درجه اهميت باكو براي رژيم صهيونيستي مشخص مي‌شود. از اين رو پس از فروپاشي كمونيسم و استقلال جمهوري آذربايجان، صهيونيست‌ها در اولين مرحله، موضوع بهره‌برداري از يهوديان آذربايجان را به عنوان افرادي كه مي‌توان به وسيله آنها در نهادهاي سياسي، اقتصاي و فرهنگي آذربايجان عليرغم اكثريت شيعه اين كشور نفوذ كرد، از آنها به عنوان حافظان منافع نامشروع اسرائيل استفاده نمود، در اولويت قرار دادند. از اين رو سازماندهي يهوديان داخل و متشكل كردن يهوديان مهاجرت كرده به سرزمين‌هاي اشغالي و ايجاد تشكيلاتي قوي براي آنها و فرستادن نمايندگان يهودي به مجلس آذربايجان را در دستور كار قرار داده و در مدت كوتاهي گروه دوستي پارلماني اسرائيل و آذربايجان را پايه‌گذاري كرد به گونه‌اي كه اكنون به عنوان پايگاه نفوذ سياستهاي اسرائيل در باكو عمل مي‌كند.2 – سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي در قالب دهها شركت اسرائيلي بر نقاط حساس و كليدي جمهوري آذربايجان چنگ انداخته و علاوه بر حضور در اين صحنه‌ها، در قالب اين شركتها علاوه بر فعاليت‌هاي جاسوسي به تحكيم مواضع رژيم صهيونيستي در قفقاز مشغول شده و اكنون شبكه مخابراتي، مواصلاتي، بانكي، نفتي، ساختماني، كشاورزي و حتي خدماتي جمهوري آذربايجان در اختيار شركت‌هاي صهيونيستي قرار دارند. نفوذ اقتصادي رژيم صهيونيستي به اينجا ختم نمي‌شود بلكه اسرائيلي‌ها توانسته‌اند مديران و مقامات بسياري را در جمهوري آذربايجان به خود جذب كرده و از اين طريق يك شبكه فعال از ايادي خود را در نظام اداري و اقتصادي ايجاد كند.3 – صهيونيستها با ايجاد مراكز علمي و تحقيقاتي در جمهوري آذربايجان و اختصاص بورس‌هاي تحصيلي دانشگاهي و فرهنگي، همه ساله تعداد زيادي از جوانان آذري را به فلسطين اشغالي برده و تحت آموزش قرار مي‌دهند. همچنين با برگزاري جشنواره‌ها و برنامه‌هاي هنري و سينمايي و اعزام خوانندگان، نفوذ فرهنگي قابل توجهي را در ميان اقشار خاصي از مردم آذربايجان ايجاد كرده است.اين رژيم همچنين بهره برداري‌هاي فراواني از احساسات قومي و ملي گرايي داشته و در راستاي دامن زدن به تفكرات پان تركيسم عمل كرده است.4 – در بخش نظامي نيز فروش جنگ افزارهاي نظامي اسرائيلي به جمهوري آذربايجان و تجهيز اين كشور سال هاست كه آغاز شده و كنترل بخش‌هايي از فضاي جمهوري آذربايجان نيز در اختيار مستشاران نظامي رژيم صهيونيستي قرار گرفته است. روابط نظامي دو رژيم آنچنان گسترش يافته كه اعزام هيأت‌هاي نظامي و حضور كارشناسان اسرائيلي در ساختار ارتش آذربايجان به امري عادي تبديل شده و قرارداد نظامي اخير نيز مي‌تواند آن را گسترده‌تر كند.بنابر اين، حضور همه جانبه رژيم صهيونيستي در جمهوري آذربايجان با استفاده از شيوه‌هاي گوناگون، روز به روز دامنه بيشتري يافته و در تارو پود ساختار سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و امنيتي اين كشور نفوذ كرده است. طبعاً اين سلطه فرامنطقه‌اي و سرطاني در دروازه‌هاي قفقاز و آسياي ميانه علاوه بر خطراتي كه در اسرائيلي كردن فضاي منطقه ايجاد مي‌كند، تهديداتي را نيز مستقيماً متوجه منافع جمهوري اسلامي ايران مي‌سازد كه بايد به عنوان دغدغه سياسي و امنيتي در دستور كار دستگاه ديپلماسي خارجي كشورمان قرار گيرد. بي‌تفاوتي و انفعال در قبال تحركات ضد ايراني، القاي خطر تهديد ايران و اسلامگرايي، فشار عليه مسلمانان، كمك به شبكه‌هاي صهيونيستي، در اختيار قرار دادن پايگاه به شبكه‌هاي جاسوسي و تروريستي موساد، اكنون به وضعيتي رسيده كه يك همسايه كوچك جمهوري اسلامي ايران خاك خود را در اختيار نظاميان و جاسوسان اسرائيلي قرار مي‌دهد بدون آنكه هشدارها و تذكرات لازم و مناسب را از وزارتخارجه كشورمان دريافت كند.ناگفته پيداست اهدافي كه رژيم صهيونيستي از توسعه نفوذ خود در جمهوري آذربايجان دنبال مي‌كند تنها به تهديد امنيتي كشورمان محدود نمي‌شود بلكه كل منطقه قفقاز را تهديد مي‌كند. بنابر اين، امنيت ملي ايران ايجاب مي‌كند در برابر تحركات رژيم صهيونيستي در جمهوري آذربايجان حساسيت نشان داده شود و جلوي گسترش نفوذ اين غده سرطاني در منطقه گرفته شود.