خرید لباس ورزشی جامعه ورزش خواستار حمایت‌ وزیر اقتصاد شد

لباس‌های کاروان اعزامی به المپیک لندن حدود 10 روز است که در گمرک بوشهر توقیف شده است. به گزارش فارس ، هزار دست لباس که هر دست شامل 17 تکه است از چین و هنگ‌کنگ وارد گمرک بوشهر شده و مسئولان گمرک برای ترخیص این لباس‌ها حدود 200 تا 300 میلیون تومان درخواست کرده‌اند.در پی این اتفاق، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک به وزیر ورزش و محمد علی‌آبادی، رئیس کمیته به وزیر اقتصاد نامه‌ای ارسال کرده‌اند تا برای ترخیص این لباس‌ها از معافیت گمرکی استفاده کنند.با توجه به اینکه کمیته ملی المپیک یک نهاد نیمه‌دولتی است نمی‌تواند از این معافیت استفاده کند و جامعه ورزش خواستار حمایت و همکاری وزیر اقتصاد و مسئولان گمرک ایران هستند.