خرید لباس ورزشی اعتصاب سراسر هند را فرا گرفت

اعتصاب اتحادیه های کارگری در سراسر هند در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی باعث اختلال در حمل و عمومی و سرگردانی هزاران مسافران شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، درخواست اتحادیه های کارگری برای یک اعتصاب عمومی در سراسر هند در اعتراض به نرخ بالای تورم و شرایط نابسامان کار سبب شد تا امروز سه شنبه بانکها در این کشور تعطیل شده و اختلال در حمل و عمومی باعث سرگردانی مسافران شود.بر این اساس، میلیونها کارگر متعلق به 11 اتحادیه کارگری به معترضان پیوسته و با بستن مغازه ها اعتراض خود را به اوضاع نابسامان اقتصادی نشان دادند.پیشتر در پی اعتصاب شش هزار و 400 پزشک در اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی و دستمزدها، بیش از 60 بیمار در شهر “راجستان” در شمال هندوستان جان خود را از دست دادند.پزشکان خواستار بهبود شرایط کاری خود هستند و در جریان این اعتصاب بیش از 410 پزشک بازداشت شدند.گفته می شود که پزشکان دولتی هند با دارا بودن 15 یا 16 سال سابقه ماهانه 720 دلار دریافت می کنند و با وجود ارتقای مقام پزشکان پس از شش یا حداکثر 18 سال فعالیت، اما حدود 264 پزشک دولتی هستند که در سالهای اخیر مقامشان افزایش نیافته است.